حافظه و خواب

خواب و حافظه | ارتباط بی خوابی و مشکلات حافظه

حافظه کوتاه مدت و خواب   هیپوکامپ بخشی از اصلی ترین ناحیه مغز (سیستم لیمبیک) است و نقش مهمی در […]