بی نظمی ساعت خواب و بیداری

با یکی از مهمترین اختلالات خواب آشنا شوید: ریتم نامنظم خواب و بیداری + فیلم

تشریح ریتم نامنظم خواب و بیداری ریتم نامنظم خواب و بیداری یکی از چندین اختلال خواب چرخه شبانه روزی محسوب […]